Złączki

W przyapdku łęczenia ścian wewnętrzych dopuszczalne jest używanie dowolnych przeznaczonych do tego łączników, natomiast przy łączeniu ścian zewnętrzych konieczne jest zastosowanie złączek ocynkowanych lub nierdzewnych.

Podczas montażu drzwi i okien należy postępować zgodnie z instrukcją producenta.

Montaż drzwi i okien

Standardowe wewnętrzne i zewnętrzne drzwi i okna
Standardowe okna i drzwi są mocowane do ściany z betonu komórkowego za pomocą kołków polamidowych do mocowania lekkich konstrukcji, oraz specjalnych śrub. Głębokość mocowania to minimum 80 mm. Szczelina pomiędzy ościeżem a ścianą powinna zostać wypełniona pianką montażową o niskim rozprężeniu wtórnym.

Drzwi przeciwpożarowe

Kołki i sruby mocujące do drzwi przeciwpożarowych są zwykle dłuższe niż w przypadku drzwi standardowych. Do mocowania należy użyć kołków o8 i śrub z łbem sześciokątnym. Głębokość mocowania to minimum 100 mm. Szczelina pomiędzy ościeżem a ścianą powinna być wypełniona wełną mineralną lub niepalną pianką montażową.

TRANSKOM ADAM ŁEPKOWSKI
18-400 Łomża Al. Piłsudskiego 58 / 203-207