Wykańczanie ścianę

Przed rozpoczęciem wykończenia ścian z betonu komórkowego ROCLITE, należy powierzchnię ściany przeszlifować. Nastęnie zalecane jest zagruntowanie powierzchni.

W przypadku ścian wewnętrznych należy upewnić się czy powierzchnia jest dostatecznie sucha.Powierzchnię ścian należy szpachlować materiałami zgodnymi z europejską normą EVS-EN 13279-1:2008 (Gips i suche mieszanki gipsowe Częśc 1 definicje i wymogi). Zaszpachlowaną ścianę pokrywamy ostateczną powłoką ( farba, tapeta, itp)

W przypadku wykańczania ścian zewnętrznych należy przestrzegać tej samej głównej zasady – ściana nie może być mokra. Wykańczanie mokrej powierzchni może zmniejszyć siłę przyczepności między ścianą a tynkiem.

Przy wykańczaniu zewnętrznym betonu komórkowego należy używać tynku zgodnego z normą EVS-EN 998-1:2010 ( Specyfikacja zapraw budowlanych. Część 1 zaprawy tynkarskie) lub EVS-EN 15824:2009 (Zaprawy tynkarskie na bazie spoiwa organicznego do użytku zewnętrznego i wewnętrzego. Specyfikacja).

 

Wigotość powietrza

W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności względnej ( ponad 60% ) na  bloczkach  z betonu komórkowego należy wykonać izolację przeciwwilgociową.

Ściany będące w ciągły kontakcie z z wilgocią ( np prysznic ) powinny być pokryte hydroizolacją gdyż wraz ze wzrostem wilgotności beton komórkowy traci swoje parametry stabilizacyjne i wytrzymałościowe.

Wewnętrzne pomieszczenia o normalnej wilgotności ( do 60 % ) nie wymagają stosowania dodatkowej hydroizolacji.

Gipsowa zaprawa tynkarska stosowana na ścianach wewnętrznych musi spełniac wymagania normy EVS-EN 13279-1:2008 ( Spoiwa i suche mieszanki gipsowe. Definicje i wymogi ) .
Zaprawa klejowa stosowana do przyklejania płytek ceramicznych do bloczków z betonu komórkowego musi spełniac wymagania  Evs-EN 12004:2008+a1:2012 ( Kleje i zaprawy klejowe do płytek ceramicznych. Wymagania, ocena zgodności,klasyfikacja definicje ).
W pomieszczeniach zewnętrznych o wyższych wymaganiach wilgotnościowych należy stosować hydroizolacje o następujących parametrach:

Wytrzymałośc spoiny z betonem komórkowym > 0,5 MPa
Odporność na ciśnienie wody > 1,5 bara
Części pomieszczeń mających ciągły i bezpośredni konakt z wilgocią powinny byc pokryte elastyczną hydroizalacją spełniającą wymagania Europejskiej Aprobaty Technicznej ETag022:2007-04-11 (Watertight covering kits for wet room floors and or walls).

TRANSKOM ADAM ŁEPKOWSKI
18-400 Łomża Al. Piłsudskiego 58 / 203-207