Warunki murowania zimą

Podczas murowania bloczkó ROCLITE w okresie zimowym należy przestrzegać tych samych zasad co w przypadku wszystkich materiałów budowlanych. Przy murowaniu w temperaturze poniżej +5ºC należy stosować specjalne zaprawy klejowe zawierające dodatki przeciw zamarzaniu. Należy pamiętać o krótszym okresie przydatności do użycia gotowej zaprawy a także ochrony muru od wiatru, opadów jak również zbyt niskiej temperatury.

Ściany z bloczków ROCLITE nie powinny byc murowane w temperaturze poniżej        -10ºC.

plokiliim-oige-770x611Zimowe zaprawy klejowe  ROCLITE

Standardowe mieszanki klejowe ROCLITE  przeznaczone są do murowania w temperaturze wyzszej niż +5°C. Przy niższych temperaturach należy stosowac zaprawy zawierające dodatki przeciw zamarzaniu. Przy ich zastosowaniu można kontynuować murowanie nawet przy spadku temperatury do -10°C.

Zalecenia przy murowaniu w niskich temperaturach zaprawą zimową :

Podczas pracy w chłodne dni wskazane jest przechowywanie suchej zaprawy w ogrzewanych pomieszczeniach.
Gotowa zaprawę powinno sie mieszać z ciepłą wodą.
Podczas murowania w temperaturz poniżej 0°C należy upewnić się czy powierzchnie murowe oraz zaprawa nie są zamarznięte.
Jeżeli zaprawa murarska lub klejowa z dodatkami przeciw zamarzaniu bedzie miała temperaturę niższą niż robaocza, należy przerwać pracę do czasu gdy zaprawa zostanie doprowadzona do temperatury stanu używalności.

Murowanie ścian

Bloczki używane w trakcie murowania w okresie zimowym jak również zbrojenie nie mogą być pokryte ani śniegiem ani lodem.
Podczas murowania w temperaturze poniżej 0 C należy powierzchnie poziome bloczków ogrzać do temperatury minimum 1 C aby zapewnić im minimalne parametry przyczepności.
Bloczki na zaprawę klejową należy układać nie dłużej niż 5 minut od chwili rozprowadzenia kleju.
Dozownik do kleju zawsze należy przechowywać w dodatniej temperaturze ( ciepłej wodzie )
Bloczki ROCLITE oraz używane do murowania zaprawy klejowe i zbrojenie powinny być przechowywane w dodatniej temperaturze i chronione przed opadami atmosferycznymi.

Zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym przemarzaniem

Nie należy dopuścić do zawilgocenia bloczków podczas murowania w warunkach zimowych.

Uszkodzenia powstałe podczas warunków zimowych powstają wtedy gdy powierzchnia robocza bloczków jest wilgotna i ulega ponownemu zamarzaniu.W trakcie budowy bloczki na paletach  powinny być zabezpieczone folią lub innym materiałem izolacyjnym. Należy je chronić przed opadami atmosferycznymi.

Podczas prac w warunkach zimowych we wnętrzu budynku należy zapewnić odpowiednią wentylację, która będzie chronić murowane ściany przed zawilgoceniem i zagrzybieniem.

TRANSKOM ADAM ŁEPKOWSKI
18-400 Łomża Al. Piłsudskiego 58 / 203-207