Układanie bloczków

Do murowania bloczków ROCLITE  należy użyć cienkowarstwowej zaprawy klejowej lub drobnoziarnistej zaprawy murarskiej. Zaprawę należy równomiernie nanieść na powierzchnie poziome i pionowe bloczków. Warstwa zaprawy powinna być taka aby nieznacznie przepływała między bloczkami. Po lekkim stwardnieniu należy resztki wylanej na ścianę zaprawy zebrać za pomocą kielni.

Bloczki Roclite można przycinać na dowolny wymiar przy pomocy ręcznej piły lub elekrycznej piły taśmowej.

Uwaga : Nie wolno przycinać gotowych nadproży i kształtek U.

PIERWSZA WARSTWA BLOCZKÓW

Pierwsza warstwa bloczków powinna zostać ułożona na zaprawie tradycyjnej. Przed ułożeniem należy odizolować fundament. Pierwszy rząd bloczków należy dokładnie wypoziomować, a górną warstwę poziomą oczyścić z pyłu i resztek zaprawy.

W pierwszej warstwie bloczków należy zamontować pręty zbrojeniowe AIII o średnicy 8 mm. Aby to zrobić należy w bloczkach wykonać rowki o odpowiedniej głębokości.Można to zrobić elekryczną frezarką lub za pomocą ręcznego rylca.Następnie należy oczyścić rowki i zapełnić je zaprawą. Po włożeniu tam prętów należy upewnić się czy są całkowicie zakryte, a następnie usunąć nadmiar kleju. Klej możemy rozprowadzać za pomocą dozownika lub ręcznej kielni zębatej. Należy pamiętać o nałożeniu warstwy kleju także na spoiny pionowe.Bloczki należy wyrównać za pomocą gumowego młotka.

Po ułożeniu pierwszej warstwy bloczków należy poczekać do stwardnienia zaprawy, i za pomocą packi przygotowac gładką i równą powierzchnię.

 

Pierwsza warstwa bloczków zawsze powinna być zbrojona. Szczegóły odnośnie zbrojenia ścian znadują się :

MUROWANIE ŚCIANY

Kiedy zaprawa pod pierwszą warstwą wystarczająco stwardnieje rozpoczynamy układanie warstw nastepnych. Zaczynamy od równomiernego rozprowadzenia zaprawy klejowej najlepiej za pomocą dozownika lub kielni zębatej.Bloczki z betonu komórkowego należy układać równo i tak aby przylegały do siebie. Każdą warstwę należy wypoziomować i oczyścić przed ułożeniem następnej. Pierwszy etap kończymy po dojściu do górnej krawędzi drzwi i okien. Należy przy tym zbroić co czwartą warstwę bloczków.

Wykonywanie ścian działowych z bloczków Roclite 100

Należy sprawdzić i wrazie potrzeby wypoziomować część posadzki na której będziemy stawiać ściankę. Na ścianie nośnej należy przymocowć wspornik pionowy a na podłodze poziomy. Do podłogi przyklejamy 10 mm pasek styropianu. Na pasek i szczyt bloczka należy nanieść zaprawę i połączyć. Bloczek docisnąć i wypoziomować za pomocą młotka gumowego. Nanieść zaprawę na drugi bloczek i umieścić go obok pierwszego. Aby połączyć ściankę działową z już istniejąca, należy użyć kątowników przymocowanych pod kątem 45 do ściany.

Kiedy pierwszy rząd zostanie umocowany należy na nim ułożyć następny.

WYKONYWANIE OTWORÓW W ŚCIANACH

Wykonując otwory komunikacyjne w ścianach z betonu komórkowego  należy zwrócić uwagę, aby nie przechodziły one przez zbrojenia wykonane w spoinach. Nie mogę one również przecinać się ze sobą oraz występować w narożnikach ścian.

Dla otworów większych niż 500 mm należy wykonć dodatkowe obliczenia projektowe dotyczące wytrzymałości. Otwory można wykonywać metodą suchą za pomocą wiertła diamentowego.

Puszki elektryczne możemy wykonywać przy pomocy wiertarki lub ręcznych narzędzi frezujących.

DYLATACJE

Zmienne warunki pogodowe mogą powodować zmiany w objętości ścian z bloczków z betonu komórkowego. Ściany te posiadaję wysoką wytrzymałość na ściskanie, jednak z upływem czasu mogą pojawić się spękania. Takie pęknięcia nie wpływają na ogólną wytrzymałośc ściany, a mogą pojawiać się również przy osiadaniu budynku ze względu na źle wykonany fundament lub inne belki nośne. W każdym etapie projektowania ścian należy uwzględniać projekt i konstrucje innych elementów nośnych budynku.Aby zmniejszyć ryzyko występowania spękania ścian zalecamy wykonanie zbrojenia oraz dylatacji.

Dokładny rozkład dylatacji określa projektant .

Przy budowie z bloczków z betonu komórkowego ROCLITE dylatacje powinniśmy stosować :

  • Przy połączeniu lub przejściu pomiędzy ścianą  „ ciepłą „ i „zimną“
  • Przy znaczącej zmianie grubości lub wysokości ściany
  • Przy przechodzeniu przez długie ściany nośne
  • Przy niezbrojonej ścianie długości ponad 6 m ( zbrojenie ścian pozwala zwiększyc odległość pomiędzy dylatacjami do 14 m )

Zalecamy wypełnic dylatacje wełną mineralną a z zewnątrz zaszpachlować. Długość dylatacji termicznych należ skonsultować z projektantem. Zalecana to 10-15 mm.

TRANSKOM ADAM ŁEPKOWSKI
18-400 Łomża Al. Piłsudskiego 58 / 203-207